8 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ivestvendte heng der det er fokksnø over
Ferske sprekker
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God bruddforplantning på kantkorn/rim over skare
Værobservasjon
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Kommentar
Pågående bakkefokk
Snødekke
Kommentar
Det kom noe snø i går kveld som nå er under transport. Forholdsvis sterkt vind som også flytter på eldre fokksnø slik at det meste av snø nå blir liggende i vestvendte områder. Mitt intrykk er at alt annet enn vestlig sektor er avblåst ned til stein eller ned til skarelag.

Kommentar
Pågående snøtransport
Kommentar
Avblåste områder på høyder og nabber
Copyright
Kjetil@obskorps
Tester
Test
ECTPV @45cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Kjetil@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Dette er hovedproblemet i dag. Ligger overalt der det er fokksnø over. PÅ svalsatveien tidligere i dag fant vi noen større korn. Dette har blitt rapportert som rim og som fasetert nysnø. Jeg ser det som kantkorn fra 0,5-1mm. Mulig det er større krystaller inni der. Laget vises tydelig i snøprofil og bryter lett med god bruddforplantning.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Copyright
Kjetil@obskorps
Kommentar
Brudd og skrytende lange sprekker
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette er samme laget som er rapportert som rim og som fasettert nedføyket nysnø. Utbredelsen er der det finnes fokksnø over. Mao vestvendte heng. Andre plasser er dette blåst bort. Finnes også mindre problem med kant under skare og lagdeling i fokksnø. De to siste er mindre problem. Kort sagt er det stor skredfare der det er snø. Men pga dette er kun i vestvendte heng og at det ikke er veldig store mengder snø kan det være en FG 3 eller sterk FG2
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]he3Ohe1dddCreated with niViz on 2020-09-18T03:45:13


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
214 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart