11 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Observert av
Gustav@NVE
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
29. november 2019 kl. 15:03
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet
Fersk vindtransportert snø
Generelt på fjellet. Vind fra SV
Skredaktivitet
Dato
29.11.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Bygevær. Tidvis dårlig sikt og snøvær. Tidvis lettere. Relativt kraftig snøfokk da det sto på

Kommentar
I bygene
Kommentar
Mellom bygene
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Den gamle snøen ligger igjen fra 4-500 moh og oppover. Lavere enn det er det ingen såle. Den nye snøen har kommet med vind og er veldig ujevnt fordelt i terrenget, fra 0cm til over 1 m på korte avstander. På rygger er den gamle skaren eksponert på mange plasser, men i leheng er det mye myk snø. Ofte synker jeg til knærne med ski på (små ski da, det skal sies...). Under tregrensen er snøen generelt ubundet eller svakt bundet. Over tregrensen er snøen generelt godt nok bundet til å kunne danne myke flak og noen plasser hardere enn det. Den gamle snøen har en litt uheldig lagdeling. Hele den gamle snøpakken har begynt oppbyggende omvandling etter et par uker med kulde før det siste snøværet. Her er det vekslende kantkorn, begynnende kantkorn, skarelag og på toppen ligger noen plasser det gamle rimlaget bevart. Dette er svært sensitivt.

Kommentar
Ligger mye snø i leheng
Himmelretning
Kommentar
Oversiktsbilde
Kommentar
Snøen over tregrensen er godt nok bundet til å kunne danne skred. Skarpe kanter i snøen
Kommentar
Kantkorn i bunn
Kommentar
Fra omtrent 750 moh. Kantkorn i bunn
Tester
Test
ECTP 1@33cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Svært ustabilt snødekke. Slipper i det jeg mistenker er rimlag oppå gammel snø.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTV @33cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Kommentar
ECT. Her ser man også at blokka sprakk opp da jeg fjernet den. Dette skjedde i overgangen mellom fokksnø og nysnø
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
En microskavel sprakk opp og sklei ut i 5m lengde. Generelt er nysnøen så ujevnt fordelt at jeg tenker det er vanskelig å løse ut noe større enn størrelse 2 skred men i store leheng kan det kanskje bli større.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Vanskelig å si noe om utbredelsen på dette. Kanskje man kan si svært lett å løse ut i få heng og lett å løse ut i noen heng? Da vil også faregraden synke. Men der dette finnes vil det nok være svært lett å løse ut. Jeg gikk i et søkk og fikk et skikkelig drønn med følbar kollaps av snødekket så jeg valgte å grave profil der. Det var så dårlig vær i dag at det var vanskelig å gjøre nøyaktig arbeid. Flere stabilitetstester ga ECTP1 og CTV på dette så det er svært lett å løse ut.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Størrelse på skred begrenses av hvor vindpåvirket snøen er, hvor sammenhengende den vindblåste snøen er. Kantkornlaget finnes overalt i høyden og i indre Sunnmøre skulle jeg tro. Fokksnøen ligger mest i NØ sider

Kommentar
Dette er første obstur for sesongen så jeg har ikke helt kontroll på snødekkehistorien men dette kan være det gamle rimlaget. Store stående krystaller, 5-10 mm lange, men de ser omdannet ut. Kanskje delvis nedsmeltet. Veldig vanskelig å se mer nøye på det da det var mye vind og snøfokk.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vi har et komplekst snødekke med kantkorn, rim og fersk vindtransportert snø. Her må folk tenke over sine veivalg i en stund fremover. Enn så lenge er det relativt lite snø i terrenget men absolutt nok til å løse ut skred av størrelse 2. På Sunnmøre tenker jeg det også finnes plasser der man kan løse ut skred av størrelse 3 på disse forholdene. Skarelaget med rim over og kantkorn under var svært sensitivt. Jeg fikk ECTP1 på dette. I fjor fikk jeg ingen tester med så lav score. Det er denne sensitiviteten som trekker opp faregraden.
Utvikling
I dagene fremover kommer det mer snø og vind så skredfaren vil i hvert fall ikke gå nedover. Det kan være mulighet for naturlig utløste skred hvis det svake laget jeg så er utbredt og får økt belastning.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2Dh(e)1De1DOh2.5Dg6Dd0.5Dc1Dc(d)1Dc1DCT0 Q2ECTP1Created with niViz on 2020-04-02T12:49:32

Kommentar
Dette er min første obstur for sesongen og det var dårlig vær med mye vind og snøføyk så jeg klarte ikke å se på noe med lupe. Skarelaget med rim oppå og kantkorn under var veldig sensitivt. Men selve skarelaget smuldret stort dett opp så det var på vei til å bli spist opp

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
849 
+/- nøyaktighet
60 meter
Laster kart