12 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
29. november 2019 kl. 12:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Det har vært en del vind fra vestlig-nordvestlig retning i observasjonsområdet. Mulig at vinden i observasjonsområdet noe preget av terrenget, og sånn sett ikke representerer riktig bilde for fjellområdene i Sauda som helhet. Østlig sektor anses likevel som mest utsatt som følge av siste døgns vind. Vindretning i høyden bekreftes av vindmåling på Elvershei i Røldal.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,50 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
10 %
Kommentar
Tilskyende utover dagen etter en klar og flott formiddag.

Kommentar
Løs snø tilgjengelig for transport dersom mer vind i helga.
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
700 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Overflaten varierer mellom erodert/hard overflate/ - antas å være nedpå gammel smelteskare, til myk lett bundet snø som kan transporteres, til blyanthard fokksnø.

Himmelretning
Ø
Kommentar
Ikke mye snø enda, og stor variasjon i tykkelse på snødekket.
Tester
Test
CTE 1@1cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Tynt lag fokksnø over nysnø. Bryter lett og jevnt (men ikke glatt) i leheng som dette.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTE 4@40cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Rundede kantkorn mot bakken som kollapser tidlig i ct test, men oppfattes likevel ikke kritisk per i dag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Kommentar
Underside av blokka. Rufsete brudd i kantkorn.
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Tykkere lag fokksnø lavere og bak terrengformer der vinden har tatt hardere. Veldig variabel tykkelse på fokksnø. 1-10 cm i observasjonsområdet.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
Ukjent
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Loggfører kort det som oppfattes som noen reverserte kantkorn nede ved bakken. De gir kjapt utslag/kollaps på CT, men har en formening om at forplantningsevnen er svært begrenset da mildværet har tatt brodden av problemet for en stund. Kulde i helgen kan sette gang på kantingen igjen da det er tynt snødekke og fukt til stede. Verd å følge med på.

Himmelretning
Kommentar
Tykkere fokksnøflak noe lavere enn testgropa. Varierer fra 1-10 cm tykkelse, men oppå løsere underlag.
Himmelretning
Ø
Kommentar
Kollaps i fuktige kantkorn i bunn av søyle. Tilsynelatende god binding mot bakken.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Primærproblem per nå virker å være fokksnøflak over tykkere lag nysnø/relativt ubunden snø. Flakene finnes i det jeg vil definere som isolerte heng og soner. Vinden har tatt kraftigere der terrenget har aksellerert vinden, og der observerte jeg også tykkere fokksnøflak som løsnet lett ved belastning (håndtest). I høyden var vinden roligere, så det varierte fra moderat snøfokk i mellomhøyde til liten og ikke snøfokk høyere opp. Vindstyrke antatt fra 2-5 m/s.
Utvikling
Værmeldingen for Sauda skisenter og området viser kuldegrader gjennom helga og fortsatt en del vind fra nordvest. Det finnes fremdeles snø som kan flyttes på over 800 moh, noe som kan forsterke tilstedeværelsen av fokksnø. Stabiliseringen i snødekket vil skje gradvis, men trolig først uti neste uke når en mildere værtype er ventet. Da kan det også en del mer snø i høyfjellet, noe som vil få vinteren mer "i gang".
Faregrad
faregrad 2 Moderat

Himmelretning
Kommentar
Tatt mot vest, hengretning NØ og Ø
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2MOh0.5Mh0.5Mc0.1Da0.3Dd0.3DCT1 Q2GNDCreated with niViz on 2020-04-02T01:56:10

Kommentar
Svært variabel tykkelse på snødekket i fjellet.


Kommentar
Testgrop. Selektivt valg av lokasjon ift skredproblem.
Kommentar
Lagdeling og ulik hardhet. Tynt fokksnølag i toppen, ref profil.
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Notater
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sauda / Hardanger
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1019 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart