8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Still og rolig idag.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Storhesten og nordover
Skredaktivitet
Dato
28.11.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Krevende skiføre idag. Mildværet har gjennomsmeltet snøen i skogen den siste uken, og nå er den fryst , så den er også blitt til kantkorn under skare. Skare er bærende på ski opp til ca.6-700, men aldri bærende til fots. Forholdsvis lite snø i skogen (10-30cm) og ikke sammenhengende skiføre før over tregrensa egentlig. Over tregrensa er det rundt en halvmeter med snø, litt mer i formasjoner som har samlet snø, og høgare oppe. Det er likevel store forskjeller i regionen og fjellsider med ulike himmelretning. Det er generelt sett mye kantkorn i snøen, og flere porøse skarelag. Men idag var snødekke tam uten spenninger.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Typisk snøoverflate over tregrensa: skare som knekker, under er det kantkorn.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Østvendt fjellside
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
En halv åpen bekk på ca 800
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Nordvendt fjellside
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Idag på torsdag var det nok bare mulig eventuelt å løse ut noe smått i bratte renner etc , men til helgen blir det nok problem med nysnøen. Usikkert på om kantkornlagene er nok utvikle til å bli aktive med nysnø over seg.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Bare såvidt J klarte å provosere fram sprekking i snøen i dag. Her fra ca.1000. Porøs skare/ gammel vindtrasport(?) Som er flaket, og sklir på 1mm kantkorn. Se profil.
Copyright
Urpu@Romsdal
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Idag stille og rolig, men krevende skiføre pga brytende skare, og stedvis lite og ujevnt med snø. Steiner og kratt stikker fram. Ganske flatt lys også. Med meldt vær og nysnø så Forventer J nokså gode bindinger til skare, men rett under skare(ne) er det kantkorn. Alle skarelag over tregrensa var også nokså porøse og smuldrete. Idag muligens mulig med str 1 skred i få bratte renner og lommer der kantkornlagene er nok utviklet og svikter under mykere skare. Men meldt vær med mye snø så blir det nok større skred og det blir fort fg 2, også avhengig av vindforhold. Gikk bare til ca.1000 idag. Uvisst hvordan det er høgare oppe.
Utvikling
Les over.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Kjekt å være i gang igjen !

Copyright
Urpu@Romsdal
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]Temperature [°C]e(z)d(z)De1.5Dd(z)De(z)1Dd(O)DaD(1) Tykkelsen og styrken varierer i nærheten.Litt porøs her ogdanner flak.(2) Svikter m stor tilleggsskatt,Q3(3) Forskjellig hardhet i nærheten ift hulrom/bakken under(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-10-21T03:38:40

Kommentar
Nokså tykk snødekke her ! Der tynn snødekke i nærheten er det : dryss m nysnø, så skare, så kantkorn og så et hardere isete lag og bakken, eller bare bakken.


Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Fra ca. 1000 NØ
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1004 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart