8 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Harstad).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
35 %
Snødekke
Total snødybde
75 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Nysnø som falt i tirsdags formiddag har blitt flyttet i leområder mot sør.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøfall tirsdag 26.nov etter mildværsperiode. Det kom da ca 10 cm snø, denne snøen har over tregrensen blitt transportert inn i sørlige le-områder. Henteområdene i nord er helt avblåst og er isete eller bar bakke. I le-områdene i sør ligger fokksnøen over ett lag med nedføyka nysnø. Dette laget er tykt og har liten evne til brud. Overliggende lag er bundet men tynt og vil ikke frambringe noen størrelse hvis det går til brudd. Fikk ikke fram dette laget ved bruk av LBT. Med mye kraft kom laget med MF og avrundet FC fram nede med bakken. Under skoggrensen ligger det 10cm nysnø løs og ubundet i alle kardinalretningene. Denne ligger over en homogen masse med smelteomvandlet snøpakke.
Utvikling
Den nedføyka nysnøen har gode muligheter for en rask sintring. Dette grunnet høy temperatur i snøen, samt tilgang på fuktighet.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Var høyere opp på lørdag 23.nov(ca800moh) Her hadde ikke mildværet fått tak og snøpakken var tørr fra ca 650moh og opp. Dette vil nok gjøre at nedbrytingen av FC nede i snøpakken ikke har vært like effektiv. Fikk ikke noen kat.1 svar fra snøpakken på den turen. Tilnærmet lik lagdeling som idag, foruten fuktigheten og topplagene som kommer av snøfallet på tirsdag.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(C)1 - 0.5Mh1.5MOh1Da0.5Dv(o)0.3 - 3D(1) LBT løsnet her. (1)GNDCreated with niViz on 2021-01-18T03:29:27

Kommentar
Gode bindinger mellom lagdelingen. Isoterm under mildværskaren på 30 cm dybde. Her var også snøen godt fuktet. FC ved bakken var godt smeltet.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Harstad / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
534 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart