10 Snø observasjoner ved (Tromsø/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke sett noen spesielle faretegn i dag
Skredaktivitet
Dato
17.11.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i mange himmelretninger
Snødekke
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Generelt er det 10-20 cm med ubunden/lett bunden (F-4F) snø øverst i snøpakka i området her i dag. Under det fant vi et tynt islag med hagl under, og under det er det varierende mengde med ganske hard (1F-P) fokksnø, sannsynligvis dannet (fraktet på) ila uka. Grov til bakken, og den gamle snøen (fra september) er delvis blitt kantkorn. Fikk ikke noe inntrykk av at det er noe hardt lag i septembersnøen som kantkorna og fokksnøen over kan skli på. Det skled ut på islaget med haggel under ved isolering av lbt. Fant islaget bare noen få andre steder, og der brøt det også ganske lett. Antar at det er kombinert vind og mildvær som har dannet det, og at det kanskje kan være litt lokalt? (Is burde jo egentlig ha stor utbredelse).

Copyright
Hallvard@SVV
Kommentar
Kant i septembersnøen
Copyright
Hallvard@SVV
Copyright
Hallvard@SVV
Copyright
Hallvard@SVV
Tester
Test
LBT @12cm Q2
Kommentar
På isolering under islaget.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @53cm Q3
Kommentar
Måtte velte ut søyla for å få brudd i bunn (septembersnøen). Mulig blokka var litt stor, tror den ble ca 50x50.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Tenker at det mest relevante skadeproblemet nå er flakskred som kan gå på nedføyka nysnø i tilknytning til islag eller sjiktoverganger i fokksnøen. Synes uansett fokksnøen kjennes godt stabilisert, så det er evt i områder hvor det er islag til stede sånn som det vi fant der vi grov profil. Usikker på utbredelsen av det, men det er også lett å identifisere ved å stikke hånda i snøen.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Tenker at det skal mye til å løse ut skred på kantkornlaget over septembersnøen, men det kan så klart være annerledes andre steder - ihvertfall hvis det er skare under kant (som jeg har fått inntrykk av at det er andre steder). Antar at det kun finnes der det lå igjen snø etter mildvær i slutten av september, fra ca 600 og oppover.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vær obs på områder med innblåst snø hvor det er dannet flak. Vær forsiktig på konvekser (kuler) med tynt snødekke i nærheten av bratt terreng.
Utvikling
Sakte stabilisering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]Temperature [°C]e2da(o)Oha(1) Haggel, husker ikke symbol(2) Q3 brudd på lbt, måtte velte ut søyla(1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-07-15T10:24:02Copyright
Hallvard@SVV
Kommentar
Under søyla etter utvelting
Copyright
Hallvard@SVV
Kommentar
Kant ved bakken
Notater
Tekst
Overraskende fint skiføre etter vindens herjing med påfølgende mildvær. Mer hai nå enn før vinden.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
645 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart