Snø observasjon ved (Lyngen/Balsfjord).
Observert av
Andreas@TFFK
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
9. november 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye mindre snø på blåtind sammenlignet med Tromsø. Men mye drønn og det ligger her som på så mange andre plasser i Troms et løst lag med kantkorn nesten i bunn av snøpakken som komt siste ukene. Fikk CT25P@60CM på dette lag. Det er plasser som har hatt snø fra sluten på september som er mest utsatt, der dette lag fått utvikle seg i det kalde klare været før snøen kom. Dvs over ca 500m i nordheng og ca 1000m i sør, og gjerne i søkformasjoner som bevart snøen fra september. Dvs rygger og annet som ikke har "september sålen" er nokk mye mindre utsatt. Det skal imidlertid mye til for å trigge dette relativt dype lag. Men som forholdene er nå er fjellsider med store konsekvenser ved skred utelukket for meg. Vurderer blåtind ok pga veldig ite snø og fjernutløsning av bollen/sørvendt heng svært lite sannsynlig pga avgrensning med bare rygger og klippepartier. Itillegg har det svakelaget begrenset utberedelse her dermed forholdsvis liten skredstørre. Uansett et disiplinert kjøremønster er viktig på utsatte plasser.
Utvikling
Dette vedvarende svake lag må det følges med på. Itillegg mye rim på et par cm opppå nysnøen, men ligger på mykt underlag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat

Copyright
Andreas@SVV
Kommentar
Løst lag med kantkorn på ca 2cm over "september sålen". Du finner dette over ca 500-700m i søkformasjoner og gjerne nordvendt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Balsfjord / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
976 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart