12 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/HADSEL).
Observert av
EspenN
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
8. november 2019 kl. 09:52
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
03.11.2019 12:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
465
Terrengtype i løsneområdet
I renne eller forsenkning
Høyde i stoppområde
440
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddhøyde
10,00 cm
Bruddbredde
40,00 m
Kommentar
Observasjonene på åstedet ble gjort 5 dager etter hendelsen. I mellomtiden var det kommet 10-15 cm ny snø som medførte at selve skredområdet nå var mye nedsnødd .Derfor vanskelig å si noe om utbredelse av skredet. Men henget skredet gikk i var ikke mer enn 20-25 meter høyt.

Fotograf
Espen Nordahl
Himmelretning
Ø
Kommentar
Bildet viser henget der skredet gikk. Rød linje viser ca.angivelse av deler av bruddkanten. Rød firkant viser lokalitet hvor skredofferet ble begravd.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Følge på 8 personer på vei ned fra Trollfjordhytta. Førstemann godt foran de andre ble tatt av skred og begravd. Mye sannsynlig utløst av personen selv. Lå begravd 1 1/2 time. Gravd frem av redningstjenesten. I live!!
Aktivitet
Annet
Skadeomfang
Person skredtatt, uten skader
Observasjonstype
Snø
Lenker
Bladet Vesterålen
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
15 %
Snødekke
Total snødybde
25 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Variasjoner lokalt i regionen i forhold til mengde snø. Etter en del vind rundt sist helg er snøfall etter et kommet uten mye vindpåvirkning, så en god del ubunden snø er tilgjengelig.
Tester
Test
LBT 7@8cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Generelt gode bindinger mellom lagene i snøpakken.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Generelt en stabil snøpakke uten noen tydelige svake lag. Ingen antydning til kantkorn dannelse på denne lokaliteten.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På denne lokaliteten virker den gamle snøpakken å være stabil. Fokksnølag over denne hadde gode bindinger til den gamle snøen og heller ingen tydelige svake skikt innad. Øverst lå så 5-15 cm ubunden snø. Skredfaren vurderes til 1 - Liten
Utvikling
Da det er en god del ubunden snø tilgjengelig vil vindøkning medføre transport og dannelse av ferske fokksnøflak som dermed vil øke skredfaren
Faregrad
faregrad 1 Liten
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]Temperature [°C]Oh0.5Dd0.1Dd0.3Dd0.3Dc0.5Da0.5DGNDCreated with niViz on 2020-07-12T10:28:43

Kommentar
I det nederste laget av smelteformer var det helt nederst mot pakken 2 tynne .5 cm lag av fuktig snø


Fotograf
Espen Nordahl
Himmelretning
N
Kommentar
Bilde av snøprofil
Notater
Tekst
Observasjoner underveis mellom Svolvær og Digermulen tilsier lokale variasjoner i snøfordeling. generelt. Nysnøen så ut til generelt å være lite vindpåvirket. Så en vindøkning vil ha brukbart med ubunden snø å flytte på. Overflaterim ble observert over hele området.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
HADSEL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
444 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart