6 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Observert av
Andreas@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. november 2019 kl. 15:33
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
07.11.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Str 2 flakskred gått i nordlig heng på ca 750moh. Antas gått på 2cm tykt kantkornlag, se profil.

Copyright
Andreas@SVV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tur til ullstind over svarthammertind. Observert flakskred antat fra starten av denne uken. Gått på kantkorn over skarelag, se profil. Nb! Vedvarende svakelag i snødekket. Relativt dybt i sbødekket og ikke nødvendigvis gis faretegn/signal. Tidligere observasjober kan tyde på at Utbredelse på at dette problenet er ganske generellt på fjellet nå. Muligens er dette mest utbred i hlyden over 600-700m der det ligger en såle med september snø som kantkorn fått utvikklet seg rundt.
Utvikling
Vedvarende svakelag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Vurder2 pga mageføleslen sier at det det er få heng der faktisk skred kan løses ut. Men muligens kan dette være mere utbredt.

Copyright
Andreas@SVV
Kommentar
Flakskredet bak til høyre over hodet på personen.
Snøprofil


Copyright
Andreas@SVV
Kommentar
Df 50cm F RG 30cm 4f-1f Fc 2cm F (ECTPV80cm) Mf 0,5cm k Fc 10cm 1f
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
801 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart