5 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Ferske sprekker
Fersk vindtransportert snø
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
06.11.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Noen dager gamle skred kring kjosbreen, flere lommer ligger igen som ikke er gådd.

Copyright
Fredrik@SBO
Copyright
Fredrik@SBO
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Variert vindpåvirka. To tydelige lag med fokksnø overst, i snit 20cm hver, har stabilisert sæ gott i førhold til hverandre.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen har stabilisert sæ, problem med vedvarende svake lag, skikjører kan løse ut skred enkelte plasser. Mestedrls små til middels, kan bli store enkelte plasser.
Utvikling
Ingen stor utvikling i noen retning nærmeste dagan.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
898 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart