11 Snø observasjoner ved Sukkertoppen (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Lett snøfokk i perioder, det som var av løs snø har flyttet på seg. Vinden så kraftig at den "spiser" av snødekket, små isklumper og grus blåses i rundt oppe på platået ved Sukkertoppen

Kommentar
Perioder med lett snøfokk over Gruvefjellet på torsdag formiddag
Copyright
Martini@unis
Himmelretning
Ø
Kommentar
Øvre løsneområde av Sukkertoppen, vind fra SØ, vinden blåser nedover henget og blåser det reint, noen små flak med fersk fokksnø i bunnen av henget.
Skredaktivitet
Dato
30.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
9,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
20 %
Kommentar
Oppsumering av været de siste dagen, kveld tirsdag og natt til onsdag lette snøbyger på kvelden og igjennom natta, kun noen få cm nysnø. Nysnøgrense på ca 200 moh. perioder med frisk bris fra Ø under bygeværet. Kuldegrader i høyden. Natt til torsdag vind fra Ø, morgen torsdag klarvær og sol, minusgarder i byen og i høyden. Tildels mye vind fra SØ-Ø, Gruvefjellet med kast opp i 15 m/s i perioder

Copyright
Martini@unis
Kommentar
Mot Adv fjorden og Hiortfjellet
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Platåberget og Longyearbyen
Snødekke
Nysnøgrense
200 moh
Snøgrense
50 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Beskrivelse av snødekket ved Sukkertoppen: Det ligger snø i forsenkninger og renner, varierer fra is, skare, avblåste rygger til små lokale fokksnøflak. Nedre del av skredbanen (over vei 228) smelteomvandlet snø med skare lag, midte del skare og gjennomfroset smeltomvandlet snødekke, fra 200 moh har vi lagdelt snø, men stor variasjon i snødybde , fra 2 m+ langs ryggen på øvre løsneområde til helt avblåst. Små fokksnøflak i nedre del av øvre løsneområde. Øvre del av løsne området er hardbanket av vinden.

Kommentar
På platået over Sukkertoppen så er vinden så kraftig at den banker det gamle snødekket, det fyker is og grus. Ingen løs snø tilgjengelig for transport
Kommentar
Øvre del av Vannledningsdalen fra Sukkertoppen
Kommentar
Platåberget sette fra Sukkertoppen
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Små, lokale fokksnøflak i vest vendt terreng. Nedsynk til ankelen til fots, kun lokal oppsprekking rundt fotspor. Fokksnøen ligger noen plasser rett på skare, andre plasser så ligger den over eldre fokksnø. Store variasjoner på snødekket innenfor et lite område, fra avblåst til små fokksnøflak
Tester
Test
ECTN 11@20cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Kun lokalt brudd under spaden, veldig urent brudd og ingen forplantning.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem
Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Kommentar
Det blåste og føyka så mye at det var vanskelig å se eksakt hva det svake sjiktet i fokksnøen var, har satt ned føyka nysnø, da det kom noe snø før vi fikk vind.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vurderingen gjelder Longyearbyen og er ikke beskrivende for regionen. Over 200 moh har man fått små lokale fokksnøflak, utbredelse få heng. Disse ser ut til å være vanskelig å løse ut og har liten evne til forplantning. Pga lite snø kan str maks bli str 2. Ellers preges snødekket av smelteomvandlet snø, skare, is og avblåste rygger, det ligger snø hovedsakelig i renner og forsenkninger. Lagdelt snødekke fra 200 moh. Uforandret status på skavler. Ingen våte skred utløst av sol eller skavel brekk observert siste døgn.
Utvikling
Det aller meste av løs snø er bli flyttet på av tildels kraftig vind siste døgn. Fremdeles en del vind meldt for helga. Kaldt i høyden er gunstig med tanke på faren for skavelknekk, men sol og plussgrader på dagen kan øke faren for våte løssnøskred og skavelknekk. Str på skred vil ikke bli store da det er lite snø i skredbanene og grensen for lagdelt snø ligger på ca 200 moh. Fokksnøflak fra siste døgn ligger hovedsakelig i V vendt terreng.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
FG gjelder for Longyeardalen, for regioen er FG 2 korrekt med tanke på at det har kommet noe snø de siste dagen og som har blitt flyttet på av kraftig vind siste døgn. Kan forvente lokale fokksnø flak som kan påvirkes av skiløper. Problemet gjelder fra 200 moh og opp, hovedsakelig i V vendt terreng.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]dOhc(z)cvECTN11Created with niViz on 2020-09-18T04:38:26

Kommentar
Snødybde 130 cm. vestvendt heng som har fått snølast siste 24 t


Copyright
Martini@unis
Kommentar
øvre 20 cm fokksnø fra de siste dagenes vind og snøfall, ligger på skare
Notater
Tekst
Valgte å snu oppe på Sukkertoppen ved Vannledningsdalen pga. kraftig vind (i kasten vanskelig å stå). Planlagt tur var opp Sukkertoppen via Vannledningsdalen og langsmed Gruvefjellet vest og ende opp i Nybyen
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Sukkertoppen
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
236 
Laster kart