6 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Observert av
Ingrid@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
28. mai 2019 kl. 16:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet
Rask temperaturstigning
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sidan tidleg på morgonen steig temperaturen med ca. 8-9 grader, men med relativt stabilt snødekke betyr ikkje det veldig mykje.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
28.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Eg har ikkje vore i området anna enn i dag, så er usikker på om skreda er ferske. Men det hadde gått våte laussnøskred, hovedsakelig str 1 (enkelte større), i nokre heng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
15,00 °C
Kommentar
Har kjørt tur-retur Tromsø-Alteidet siste døgnet. Natt til tirsdag var det modnattsol og klarvær, med ca. 4 grader ved havnivå dei fleste stadar. På dagen i dag var det sol og varmt, opptil 15-16 grader. Utover ettermiddagen kom det ein del skyer, og iallefall i kåfjord og innerst i storfjorden var det kraftige regnbyger på kveldinga. Heilt ytterst på kysten, på Skjervøy, såg det ut til å vere sol heile kvelden.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Fint vArmt klarvær første del av dagen.
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Det skya over utover ettermiddagen.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
På turen i dag var det i hovudsak våt grovkorna smelteomdanna snø frå botn til topp. Høgast oppe i nordsider var det eit tynt lag med snø som var litt meir finkorna, men fuktig/våt. Innsynking ski var omlag 5 cm, og det varierte mellom å vere fin slusj (oppe) og suge/lugge føre (700 moh og ned). Vinden tørka litt ut snøen på dei mest utsette stadane i høgda, utan at den fraus. Snøgrensa varierer ganske mykje i landsdelen (Tromsø-altaeidet). Det generelle inntrykket mitt er at snøgrensa er lavare dess lenger ut mot kysten du kjem (har vore mest snø der), men eksposisjon har også mykje å sei. Der det har vore lite snø (bratte sider og avblåste ryggar) kan det vere bart til fjelltopphøgde, men andre stadar kan der vere samanhengande snø ned til 100 moh. Om ein skal generalisere er snøgrensa på ca. 200 moh på kysten, og på 300-400 moh lenger inne.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Snøgrense
Copyright
Ingrid@NVE
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
I dag kunne det gå våte laussnøskred i bratte heng, men med avgrensa storleik.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er generelt eit stabilt snødekke. Nokre mindre våte laussnøskred kunne truleg gå naturleg og var mogleg å utløyste i bratte heng i dag. Sidan det kun gjeldt dei brattaste henga og skred ville bli relativt små, var faregrada lav.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
900 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart