9 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
26.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Kommentar
Ser det har gått noen str 1 skred i siste snøen, men kanskje også str 2 glideskred(?).
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
900 moh
Snøgrense
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Overflate er egentlig litt våt eller fuktig nysnø . Opp til ca 14-1500 ligger den oppå våt løssnø , men over den høyden oppå et skarelag. Fant bare våt eller fuktig nysnø. Det har vært en kald natt. Under ca. 1000 er det litt grøtete og der var det lettest å løsne ut løssnøskred når en svingte i bratta. Det minker med snøen i regionen , men nå har smeltinga stoppa litt pga kalde netter.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot Finnan fra parkeringa
Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
5 cm kram nysnø på 1400.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Alnesvatnet
Snøprofil

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Svikter med stor tilleggslast i sløsj-laget på ca.10 cm under skarelaget. Fra 1550 N
Tester
Test
@10cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Svikter med stor tilleggslast i sløsj-laget under skarelag .
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Over den høyden var det kaldare i dag og nysnøen ligger oppå et skarelag. Det kan dok gå små skred i nysnøen og hvis sola får varmet og mykner skarelaget så kan det jo gå skred der også.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kaldare værtype nå. Lette snøbyger i fjellet i dag. Komt ca,5cm. Lite faretegn bortsett fra noen skred som ser ut til å ha gått det siste døgnet. Det er en del vann i snødekke men generelt god drenering. Mest sløsji under 1000 i dag. Fastere snø over den høyden pga kald natt. Innsynking 5-10 cm med ski og fot opp til ca.20cm, noen få steder mer. Fg 1 , og str 1 skred i noen heng.
Utvikling
Det er meldt kaldare og nedbør , så kan jo hende vi får nysnø problem men har ikke sett prognose for nedbørsmengdene. Ellers solvendt løssnøskred.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra beskrivelse .

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Litt begrensa sikt i høyden i dag.
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Vær obs på sprekker og kløfter i snødekke.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1486 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart