7 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Lom).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
25. mai 2019 kl. 10:42
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
25.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Kommentar
Ikke nattefrost i denne høgden
Snødekke
Total snødybde
75 cm
Snøgrense
1300 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø

Copyright
Albert
Kommentar
Snømengde sør for Høgvagltindane
Copyright
Albert
Kommentar
Bratte sider har renska seg og antydning til overvatn på Høgvagltjønn
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2100 meter.
Kommentar
Lite trolig, men er usikker på evt lagdeling på svært bratte brepartier i høgden. Dei fleste svapartiser ut til å ha renska seg her. Også usikker på skyggepartier høgt til fjells som enda ikkje har fått høge temperaturar.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen nye skred i dette området siden torsdag. Heller ikke ferske skred lenger sørover fra her. De innmeldte skredproblemene vil ventelig kun gjelde i isolerte områder, i svært bratt terreng, og evt vøgt tkl fjells i bratte brepartier. Opptining av overflaten utover formiddagen, og økning i overflatevann på Leirvatnet og langs dreneringskanaler.
Utvikling
Somnå, og videre nedsmelting. Det er ventet rt par cm nysnø her i natt, men det smelter nok fort.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Notater

Copyright
Albert
Kommentar
Lite sørpeskred
Copyright
Albert
Kommentar
Leirvatnet og Tverrbottindane
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1510 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart