6 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Glideskred

Dato
21.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Tidspkt ukjent, men det såg ganske ferskt ut.

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Glidesprekkar, Ø ca 1000 moh
Copyright
Stig Løland@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
10,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
80 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrensa varierar veldig. I Fingersida samanhengande snødekke frå ca 700. Andre plassar er det snøfritt til topps. Sjå t.d. foto. Våt snø i alle fall opp til 1200. Den er såpass laus at det er lett å dra med seg snø og løyse ut str 1 laussnøskred i bratt terreng.

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Mot s. Dalbotnen er på ca 400 og toppane 12-1300.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Den forrige laussnøen er lettast å påvirke. Den ligg frå ca 900-1000. Solsider er ekstra blaute.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er fullt mulig å dra med seg våt laussnø i svingar i bratt terreng. Særleg solsider. Pass på i terrengfeller. Det er fortsatt glideskred som går på utsatte plassar.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1160 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart