6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
20.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke noe nytt observert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og eldrevatn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
16,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
75 %
Kommentar
Sommerlig i Dalen og på fjellet nå. Jevnt over mildt, ikke nattefrost. Jevn og trutt avsmelting.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Peker mot sø, skyer kommer inn.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Lite snø igjen. Renner og søkk/forsenkninger som vender øst og nordvendt har snø til å kjøre på ski i. Ellers bart eller svært lite / tynt og usammenhengende. Snødekket tålte regn natt til i går bra, ingen spesielle tegn til opphopning av vann. Snødekket har gjennomgått førefall og det finnes ikke ugunstig lagdeling igjen.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Ø/sø over. Kun forsenkninger som tidligere i vinter har fanga snø som har snø igjen.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot v/SV. Det har smelta mye den siste uka. Usammenhengende snødekke på flater i høyfjellet også nå.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot nord. Viser eldrevatn og Høgeloft.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabilt. Snøen er uten lagdeling og tåler både varme og regn godt. Skavler ser ut til å skrumpe inn fremfor å falle ned, så jeg er ikke så bekymra for de heller. I nærheten av steiner og vegetasjon er snøen råtten slik at man kan falle igjennom, det kan være noe å være oppmerksom på. Der snøen ligger på glatt underlag og har rennende vann under kan det tenkes at snø vil bli ført ukontrollert med tyngdekraften, men sannsynligheten for at dette skal skje er liten. For de aller mest ivrige skikjørerne kan den snøen som nå er igjen bidra til gode opplevelser.
Utvikling
En gradvis, ytterligere, stabilisering.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
En stor smeltepakke hele snødekke. Litt våtere snø i øvre del, sannsynligvis som resultat av regn for et par dager siden.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1496 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart