3 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Skavl

Dato
17.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Samme skred som Johannes meldte inn i går 17. mai

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Skavlbrekk litt til høyre for midten av bildet har tatt med seg mer snø ned i Koppartindgryta
Snødekke
Snøfuktighet
Fuktig

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Koppartindgryta sett fra Laslettind
Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
På vei opp til Laslettind ca 600 moh
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er smelta mye i fjellet også høyt oppe. Våte løssnøskred str 1-2 kan løses ut i enkelte heng avhengig av tid på dagen og himmelretning. Skavlbrekk kan skje. Klarvær i natt til i morgen søndag ventes å gi tilfrysing av snødekket i høyden. Det er ikke observert på flere uker at vedvarende svake lag fra tidligere i vinter har gitt skred, så dette er ikke et aktuelt skredproblem. Faregrad 1
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
812 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart