2 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
17.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Trolig et skavelbrudd som løste et middels til stort (lengden på skredet er stor, men bredden er middels) våt løsnøskred mens vi sto på toppen av Laslettinden.

Copyright
Johannes@obskorps
Kommentar
Pilene viser hvor skredet starter og stopper.
Notater
Tekst
Ellers begynte snøen å bli ganske grovkornet opp mot 800moh. Deler av regionen har hatt litt klarvær som hjelper på.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
751 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart