Snø observasjon ved (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
17.05.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1600 meter.
Kommentar
Observert skred i skyggeside på lang avstand fra Glomnes (Hjelle). Kunne ikke se løsneområdet herifra, men så at skredet startet høyt oppe og gikk så langt ned vi kunne se (nesten ned i dalen). Antar størrelse 3, vått løssnøskred og naturlig utløst. Skredet gikk i svært bratt terreng og over sva. Betydelig økning i temperatur i dag. Ser det er varslet faregrad 1. Burde det kanksje vært fg. 2?

Copyright
siri@SVV
Kommentar
Viser skredet da det var i ferd med å gi seg. Skredmasser kom i flere omganger. Dette var på slutten av siste omgang.
Copyright
siri@SVV
Kommentar
Viser ca. skredbane. Heltrukken strek viser der vi så skredmassene.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1589 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart