7 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
1,50 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Mildværsgrensen er ca. 1000moh. litt nedbør under natt til tirsdag (ca. 1-2mm), som regn opp til ca. 900moh

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Overskyet og mildt
Snødekke
Total snødybde
145 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
1000 moh
Snøgrense
300 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
Snøgrensen er ca. 250moh, på dette høyde er det bare våt smelteomvandlet snø. Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet litt (5-10cm) våte nysnø (fra 12.05), her er det godt binding mellom nysnø og gammel. Høyere til fjells er det fuktig nysnøen med størst innsamling i Ø vendt heng. (dette nysnø er troligen fortsatt tørr ovenfor 1000moh per nå).

Copyright
Kaj@obskorps
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Litt (ca. 5cm) våt finkornet snø opp på gammel snødekk på 580moh
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Ca. 18cm fuktig RG opp på smelteomvandlet gammel snødekke @700moh.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke på 730moh i Ø vendt heng. HS145. Se vedlagt profil
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.

Våte flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Tror ikke dagens nedbør og temperatur er nok til å gir den grad av smelting og fritt vann som ville føre til naturlig utløst våteflak skred (muligens imorgen med høyere temperatur og sterkere solinnstråling)
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det ligger kompakt fokksnø (fra helgen) opp på smelteomvandlet og homogent snødekke. Dette fokksnø virker å har god binding til det gamle overflate og har fått flere dager med gunstig temperatur for å stabiliserer seg ytterligere. Fokksnøen er våt/smeltet bort opp til 700moh, og derfra fuktig opp til ca. 1000moh. (observasjoner fra igår på Spanstind @1400moh viser at fokksnø er også uten farlig lagdeling høyere til fjells). Problem med naturlig utløst våteflak skred virker lite sannsynlig idag med tankte på lite nedbør og ikke spesielt mildt temperatur idag (ihvertfall ikke særlig mye mildere enn det var igår).
Utvikling
Varmere temperatur og mye sol innstråling imorgen vil kunne øke faren for naturlig utløst våteflak.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]Temperature [°C]LVOhLVOhdMCreated with niViz on 2020-10-26T05:48:25Copyright
Kaj@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
750 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart