7 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser noen str 2 løssnøskred i N og Ø heng over 11-1200 moh. Trolig gått i dag, men kan også ha gått i går
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Flere løssnøskred både str 1 og 2 i N og Ø over 1100 moh Trolig gått i løpet av dagen, men en mulighet at noen også kunne ha gått i går

Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Tatt mot vest. Noen våte løssnøskred i N og Ø heng, men for langt unna til å se godt på bilde
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
8,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Snødekke
Snøgrense
500 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Over 900 ligger det ca. 70 cm finkornet snø over gammelt snødekke. Våt helt ned til gammelt snødekke på 1050Moh. Gode bindinger.

Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Foldsjøen(450 moh) til høgre i bilde. Skiføre fra ca. 5-600 moh i denne delen av regionen
Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Tatt i NØ heng på 1050 moh. Spaden står på gammelt snødekke
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Obstur til ca. 1100 moh. God oversikt til mange heng i sektoren V-N-Ø opp til 1700 moh. Ikke innsyn til S- heng. Noen str 2 løssnøskred over 1100 moh i N og Ø heng. Trolig gått i dag. Ligger ca. 70 cm finkornet våt snø over gammelt snødekke i denne delen av regionen.stabil og Ingen tydelige lagdelinger. Trolig fuktig helt til topps. Over 900 moh er det det nå like mye snø som før varmeperioden i april. Skiføre fra ca. 5-600 moh. Riktig med faregrad 2 i dag
Utvikling
Nå som varmen vedvarer vil nok faregraden tendere ned mot 1 relativt raskt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint! Men fokksnøproblemet forsvinner nok i løpet av dagen
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1030 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart