6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
13.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Små laussnøskred i brattheng

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Små laussnøskred i brattheng under framstikkande stein, under fjellryggen midt i biletet. Trollebotseggane
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
1000 moh
Snøgrense
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Flekkvis snødekke frå ca 700 moh, meir samanhengane frå 800 moh og oppover mot aust og nord. Sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Nysnøen frå helga er våt og smelteomvandla opp til ca 1000 moh, på morgonen gjenfryst med skarelag i overflata. Vidare oppover fuktig nysnø frå helga med bærande skare i overflata, og eit par cm nysnø frå i natt. Frå 1200 moh mot nordaust og nord tørrare snødekke, lett vindpåvirka.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mot nordvest. Lite snø under 1000 moh i bratt sørvendt terreng
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mot Bjørgja
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Tørrare og lausare snø frå 1200 moh, der det vender meir nordaust.
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Bærande snødekke med eit dryss av nysnø frå ca 1000 moh mot aust
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Striper av snø ned mot 700 moh. Befringsstølane og Strupen
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
På 600 moh, enkelte snøflekkar, meir samanhengane snødekke frå ca 800 moh.
Tester
Test
CTM 11@12cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTH 22@25cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Ved soloppvarming utover dagen vil det gå våte laussnøskred i nysnøen

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt greie forhold. Det vil først og fremst være i bratt solvendt terreng det kan gå skred og spesielt når snødekket blir oppvarma når sola står på. I skyggesider i høgfjellet er der lagdelingar i nysnøen, som kan gi små flakskred, men generelt lite spenningar i snødekket.
Utvikling
Fint vêr og stigande temperatur vil fortsatt kunne gi laussnøskred pga soloppvarming. Men det vil etterkvart gå færre og mindre skred. Synkande faregrad.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
1330 moh mot nordaust
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1329 
+/- nøyaktighet
15 meter
Laster kart