4 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
11.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 800 meter.
Kommentar
Nokon små laussnøskred, og våte snøballar i brattheng under framstikkande stein
Tester
Test
CTE 8@10cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Det er lagdelingar i fersk vindtransportert nysnø i høgfjellet. Også lagdelingar i fuktig fokksnø frå 900 moh, men her limer laga seg meir mot underliggande lag, og glir ikkje ut like lett.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Når sola kjem fram vil oppvarming kunne gi små laussnøskred i brattheng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I høgfjellet der nysnøen er tørrare vil det være ustabile nysnøflak i leområder etter snøfall i kombinasjon med vind. Når sola kjem fram vil der og kunne gå små skred i bratt solvendt terreng.
Utvikling
Fokksnøen stabiliserar seg raskt, og mindre nedbør vil gi synkande skredfare. I høgfjellet vil vindtransport kunne gi ferske nysnøflak. I solvendt bratt terreng kan soloppvarming gi små skred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt.
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Sandfjellet mot aust/søraust. 1220 moh
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1219 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart