5 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
10.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Lågt skydekke ned på 600 moh og lite sikt. Gradvis overgang til nednør som snø frå ca 700 og oppover

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Fin utsikt på fjellet i dag....
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Mot s
Snødekke
Snøgrense
400 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Nokonlunde samanhengande snødekke frå 400. Men opne bekkar og stein som stikk fram. Gradvis nysnø på fuktig ynderlag frå 700. Lite/ingen vind.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Regn på snø gir våte laussnøskred. Eg høyrte lyd av ferske skred oppi tåka. Gjekk derfor ikkje høgare. Nedbør som snø frå 700 så i høgda er det nok moglegheit for flakskred
Utvikling
Det ser ut som om drt blir litt kaldare og dette vil stabilisere laussnøskreda.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
714 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart