Snø observasjon ved (Vest-Finnmark/Alta).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
2,00 °C

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Vestover (innover) Langfjorden.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Alta
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart