5 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Volda).
Observert av
Christer@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
8. mai 2019 kl. 15:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Tester
Test
ECTN 23@22cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Christer@obskorps
Kommentar
Begynnende kantkorn over skare (til venstre) og i eit q3 brot i skiktovergang til høgre. Men laga er ikkje aktive per i dag
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Lokale forskjeller i snødekket. Skredproblemet er størst i bratt terreng med lite solinnstråling

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Solinnstråling og dagtemperatur vil påverke skredproblemet. Naturlige utløste skred i str 1-2 er også sannsynlig
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Utfordrande forhold i fjellet på grunn av store forskjellar i skredproblem over korte avstandar avhengig av solinnstråling og dagtemperatur og bygevær/vind. Bygevær og litt skiftande vindretning med periodevis store nedbørsmengder gir lokale forskjeller med skredproblemet fokksnø. I områder i høgda med lite solinnstråling er det mykje løst bundet snø disponibelt for vindtransport og nokre stader også velutvikla rim på overflata. Der det er solinnstråling er det lite til ingen disponibel snø for vindtransport, men sannsynlig med våte laussnøskred anten med liten tilleggslast eller naturleg utløst
Utvikling
Det er begynnande kantkornutvikling nokre stader i snødekket i områder med lite solinnstråling i høgda. Desse laga er per i dag ikkje aktive, men kan utvikle seg vidare om det er periodar med utstråling. Dagtemperaturen i høgda på 1400 moh var -4 og 10-11 grader ved havnivå. Så ein kan ikkje utelukke høg nok temperaturgradient i høgda til vidare kantkorndanning. Rimlaget over 1100 moh kan snøe eller bli begravd av fokksnø og kan då raskt bli eit nytt aktiv skredproblem. Solinnstråling og høg dagtemperatur vil påverke omfanget av skredproblemet med våte laussnøskred og skredstørrelse
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Hovudbodskap og skredproblem skildrar forholda godt
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]d(z)ddd(z)ddcg10DECTN23Created with niViz on 2020-11-29T02:51:06

Kommentar
Representativ snøprofil i nordvendt terreng i høgda med ingen eller lite solinnstråling. Får ingen glatte (q1) brot i stabilitetstestane ECT og Lille blokktest. Det verkar som begynnande kantkornlag er inaktive

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Volda
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1428 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart