7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tidvis lett snøfokk langs bakken over utsatte kantar, og snøfokk frå toppane
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
06.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Såg små solutløyste laussnøskred i fleire bratte sider mot sør og søraust. Eit av dei litt større, opp mot str 2.

Tørre flakskred

Dato
06.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Små flak av fersk vindtransportert snø løsna under liten skavlkant. Kan være pga soloppvarming sidan sørvendt.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Små flak løsna under skavl /bratt kant. Sørvendt, på ca 1200 moh
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Laussnøskred pga soloppvarming i sørvendt terreng, løsneområde under framstikkande stein
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Nokon små laussnøskred ca midt i bildet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
6,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
60 %
Kommentar
På morgonen klart og fint vêr. Utover dagen tilskyande. Skiftande skydekke, periodevis sol. 6 grader i Befringsdalen på 350 moh ved turstart

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mot vest. Forbigåande meir skydekke
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Skiftande skydekke og ein del sol
Snødekke
Nysnø siste døgn
4 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
I skyggesider har det lagt seg litt nysnø siste dagane frå ca 500 moh. Men det er først på ca 800 moh der er grunnlag av gammal snø og greit skiføre mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Det har vore noko vindtransport av nysnøen frå dei siste dagane, så frå ca 800 moh varierande snømengde frå 10-40 cm oppå det gamle smelteomvandla snødekket. Men laus og fin snø sjølv om den er vindpåvirka, med lite tydelege flakdannelsar. Litt fastare fokksnø over toppryggen. Den mest markante ryggen mot nord/nordvest frå Tortnegrøegga mot Storaksla var avblåst i øvre del ned på gammal skare.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Ved Jølstravatnet, mot Sanddal. Snøgrense på ca 800 moh
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Rygg mot nord/nordvest avblåst ned på gammal skare i øvre del av ryggen
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Lett vindpåvirka snøoverflate
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Lett vindpåvirka snøoverflate, men laus og fin snø
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Frå ca 800 moh grunnlag av gammal snø under nysnøen. Lite snø under skoggrensa.
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Litt nysnø frå siste dagars snøfall frå ca 500 moh.
Tester
Test
CTM 14@17cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTH 21@30cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Soloppvarming kan gi nokon laussnøskred i nysnøen i bratt terreng. Enkelte stader kan det gå som flakskred, der det ligg fokksnø frå siste dagars snøfall under/bak bratte kantar og ryggar

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har vore noko vindtransport av nysnøen frå dei siste dagane, men det ser ut som den har stabilisert seg raskt. Mest utsatt bak/under markerte ryggar og kantar i terrenget. I bratt solvendt terreng vil det bli noko skredaktivitet i nysnøen, spesielt i områder under framstikkande stein.
Utvikling
Mot nord og aust er det laussnø tilgjengeleg for vindtransport, som kan gi ny pålagring og danne ustabile nysnøflak i leområder. Ny nedbør i kombinasjon med vind kan også gi same effekten.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt, og gir ein god beskrivelse av snødekket og skredfaren, samt variasjonen i regionen.
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
1260 moh mot aust.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1256 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart