6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
06.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1200 meter.

Copyright
Vidar@obskorps
Kommentar
Vestside grasdalen. Løst ut i tolvtida.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
60 %

Copyright
Vidar@obskorps
Snødekke
Total snødybde
240 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
600 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Litt vanskelig å anslå total nysnømengde pga vindfordeling, men ca 30-40. Under 1200 er den overraskende fuktig nederst og gammelt snødekke har ikke frosset. (Konveksjon nedenfra?) Antydning til myke flak men hovedsakelig tung ubundet vindfordelt fra NØ. Over 1200 er snøen tørr og lett, underlag hardt. Mer vindfordelt med høyden, avblåste/vindskavlete rygger, men ubundet i leheng (fant lite fokksnø å teste).
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1250 Ø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
1400Ø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 13@20cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
1600S. Topplag kvalifiserer knapt som flak (4F) men viser et lite skikt mot 1 m homogent underlag (1F) finkorna over gammelt snødekke.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Vidar@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Solvendte brattheng vil være utsatt første dagene, da snøen under 1200 er ganske fuktig under.
Utvikling
Når snåoverflaten blir fuktig vil nattefrosten hjelpe.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1606 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart