8 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Harstad).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
5. mai 2019 kl. 12:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange våte løssnø skred observert, str 1-2, Ø-SV himmelretning, over 300 moh
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
05.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Mange str 1 og 2 våte løssnøskred

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet tatt mot V
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet tatt mot NV
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet tatt mot V
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
05.05.2019 13:20
Skredtype
Vått løssnøskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
846
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
649
Svaktlag
Ubunden snø
Bruddhøyde
20,00 cm
Bruddbredde
1,00 m
Kommentar
Skiløperutløst. Alt ok med den involverte.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser skredmassene og størrelse.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet tatt rett etter skredet stoppet. Skiløper i overflaten, begravet til hoften, fikk seg løs selv.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Skiløper i SØ brattheng på 40-45 grader. Sterkt solpåvirket. Kl 1320. Ingen skade, feilvurdering av solas påvirkning av snødekket, undervurderte solas vinkel på henget. Svinger som setter mye snø i bevegelse.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Person skredtatt, uten skader
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
10,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
3-5 mps vind til ca 700 moh. Vindstille videre oppover.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser været på ryggen mot Trolltind.
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
50 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Siste snøfall gå påfyll av tørr snø i fjellet. Ligger ujevnt fordelt i terrenget. Snøen kom på NØ-lig vind og ligger som myke flak i S-V le sider. Snøen har gode bindinger til underliggende smeltepakke.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser snøfordeling. Tatt mot V. Viser vindtransportert snø i S-SV le sider.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser avblåste rygger. Tatt motvS
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser nysnø SØ mykt flak (4F) over den gamle smeltepakke.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
En blanding av Sprøhagl og nysnø på ca 30 cm. Liten forplantningsevne. Ligger under 4F lettbundet myke flak.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Solinnstråling og varme gir mange naturlig utløste våte løssnøskred gjennom dagen. Også observert skiløperutløste skred i dag. Se skredhendelse.

Fotograf
Espen
Copyright
Espen
Himmelretning
Ø
Kommentar
Bildet viser kombinasjon av sprøhagl og nysnø på 30 cm
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nytt snøfall har gitt tørrsnø i fjellet. Snøen har god binding til gammel stabil smeltepakke og nedføyket nysnølag har stabilisert seg godt. Solinnstråling og høye temperaturer krever god timing og tidlig start for gode og trygge skiturer. Våte løssnøskred er hovedproblem.
Utvikling
Værprognosene tilsier at snødekke stabiliserer seg ytterligere. Ved klare netter bør det følges med på en evnt kantkornutvikling i nedføyket nysnølag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
822 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart