7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind og snøfokk frå nordleg retning
Skredaktivitet
Dato
03.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
50 %
Kommentar
Vekslande vêr. For det meste skiftande skydekke og noko sol. Periodevis lokale snøbyger. Vind og snøfokk frå nordleg retning

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Oppklarning, vind og snøfokk
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Snøbyger på vei
Snødekke
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
700 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Det har vore snøbyger heilt ned til fjorden, men nysnøen som legg seg på bakken i låglandet smeltar raskt vekk igjen. Mot sør og vest lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng. Det er flekkvis snødekke frå ca 700 moh i nordleg og austleg sektor med overflate av gjenfryst ruglete skare, litt nysnø oppå, men den dekker ikkje over den ugjevne overflata på det gamle snødekket. Vidare oppover vekslande snøoverflate med avblåst ruglete skare, og små tynne felt med fokksnø.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Snøfokk frå nordleg retning
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mot toppen, avblåst skare med små felt av fokksnø i kanten mot steinura.
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Nonsnipa, mykje bare parti. Snøoverflate av ruglete skare, med litt nysnø
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Flekkvis snødekke. Mykje oppstikkande stein og bare ryggar høgt til fjells. Kvitefjell til høgre, også mykje bare parti nordvendt
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Snøoverflate av ruglete skare med små felt av fokksnø. Lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng mot sør og vest, på andre sida av Jølstravatnet.
Tester
Test
CTE 2@3cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med fersk fokksnø av betydning for å grave.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kome litt nysnø i kombinasjon med vind og snøfokk, som gir ustabile nysnøflak i leområder. Størst sjanse for å løyse ut skred i denne nysnøen i områda som har fått mest nysnø. Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig varme, og gjenfryst i overflata etter kjøligare vêr siste dagane.
Utvikling
Noko ny nedbør som snø, vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak, og truleg aukande faregrad til 2 moderat i områda som får mest nedbør.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Utifrå dagens obstur vurderer eg varsla faregrad som riktig. Men kan ikkje sjå at det er grunnlag for å ha med skredproblemet med våte laussnøskred
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med tilstrekkeleg fokksnø for å grave.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1034 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart