5 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
95 %
Snødekke
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Omvandlingstadier kryper oppover. Fullført grovkorna under 13-1400. Typisk sugesnø over. Noen smeltesprekker 8-1100. Setning har pågått så lenge at det er ikke helråttent i noen høyder, selv om frost uteblir.
Tester
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
1740Ø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Utglidning lettest øverst pga hardere base. De større naturlige skredene som ennå ikke har gått, vil være sjeldne og vanskelig å forutse.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Alminnelig ferdselsvett i i forhold til skiløperutløsning. Terrengfeller/skavler.
Utvikling
Snart kommer frosten..
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1772 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart