10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/SORTLAND).
Observert av
barbro@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
25. april 2019 kl. 09:43
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Beskrivelse: Våte løssnøskred og glideskred observert.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Våte løssnøskred i østvendt heng
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Våte løssnøskred i sørvendt heng
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Glideskred i østvendt heng
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Glideskred i sørvendt heng
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Våte løssnøskred i østvendt heng
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
25.04.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Glideskred

Dato
25.04.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
5 %
Kommentar
Klarvær og sol, varmt de siste par dagene.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Den gamle snødekket med vindpakket snø består nå av smelteformer. Over tregrensa er det for det meste hard vindpakket snø som bærer preg av regnet for noen dager siden, samt de siste par dager med sol. Ellers fuktig og til dels «råtten» snø i skogen.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot V
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot SØ
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot S
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot SV
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot Ø
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Våt snø, ble bare komprimert ved slag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Himmelretning
V
Skredproblem

Våte løssnøskred

Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabilitetstest ga ingen utslag, og snøpakken består nå i hovedsak av smelteformer. Det er fremdeles mye fukt i snøen. Våte løssnøskred og glideskred forekommer i bratte heng og sva.
Utvikling
Fortsatt sol og relativt høye temperaturer vil ikke medføre store endringer i snødekket.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]Temperature [°C]h2WOh3Mh2WGNDCreated with niViz on 2020-09-20T11:22:38

Kommentar
Snøprofil ble gravd cirka 100 høydemeter under fjelltoppen i vestvendt heng.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
SORTLAND
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
745 
+/- nøyaktighet
50 meter
Laster kart