3 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Ingrid@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. april 2019 kl. 12:23
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
24.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Det gjekk nokre våte laussnø skred på føremiddagen i dag der sola sto på. Størrelsen varierte, men såg for det meste middels til store skred (str 2-3). Dei eg såg som gjekk i dag var i austvendte fjellsider, men dei hadde sol på seg. Men såg også ferske som hadde gått i vestvendte fjellsider (kanskje i går). Det var også fleire gamle våte laussnøskred og flakskred.

Glideskred

Dato
24.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Få bratte heng
Utsatt høyde topp
Kommentar
Det gjekk eit glideskred i føremiddag når sola sto på. Det er også glidesprekker mange stadar, og godt utvikla glideskred.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Glideskred som gjekk i føremiddag.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
20,00 °C
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Dei siste dagane har der vore varmt, klart og sol. Det er kaldare på kvelden og klarværet fører til stor varmeutstråling om natta.
Snødekke
Snøgrense
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Kommentar
Snøoverflata består av grovkorna smelteomvandla snø, men fastheita og vassinnhald varierer med tid å døgnet og eksposisjon. Det fryst på om natta, men sola tiner det på dagen. Snøfordeling og snøgrense varierer i regionen. Lengst mot kysten er fjella snøfrie, men lenger inn er det snø i fjellet, og det er greit med snø i høgda over snøgrensa. Generelt er snøgrensa på omlag 500 moh, men dette varierer avhengig av om det er med fjorden, indre eller ytre, om det er bratte sider i sørvendte heng, og om det er trangare dalar som samlar snø om vinteren og ikkje får så mykje sol.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Vår i lavlandet.
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Hjørundfjorden mot slogen.
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Bilete innover hjørundfjorden.
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Bilde mot vest, klovetinden nærmast.
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Bilde tatt mot nordvest (bondalen og vidare mot fjella rundt standalen, molladalen osv).
Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Bilete tatt mot sør, hornindalsrokken lengst bak i midten.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1511 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart