3 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/VOLDA).
Observert av
Ingrid@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
23. april 2019 kl. 10:22
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
23.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
I den nordvendte sida til eidskyrkja har det gått fleire våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er det glidesprekker. Nokre skred ser gamle ut, nokre nyare, men akkurat skredtiddpunkt veit ikkje eg. Mistenker at det gjekk ein del under regnværet søndag og den påfølgende varme mandagen med sol. Små snømengder rasa ned i dag når sola sto på, og i bratte solvendte heng gjekk det små harmlause sørpeskred når ein rann. Generelt opplevast forholda som relativt stabile, men stadvis med veldig våt (råtten) snø som kan gi skred i bratte solvendte heng. Skredstørrelse vil vere avhengig av terrengformasjonen. Ellers i området har eg dei siste dagane sett nokre skred her og der, blant Anna gjekk det eit glideskred i ved kolåstinden lørdag.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Dårleg vinkel på bilete, men i fjellsida har det gått våte skred, både flakskred, laussnøskred og skavlbrot. I tillegg er der glidesprekker.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
20,00 °C
Skydekke
2 %
Kommentar
Etter regn og grått søndag, har det vore 20 grader ved havnivå og sol dei to siste dagane. Det har vore ein god del vind i fjellet, utan at det påverkar den våte snøen i stor grad. Klarvær i natt har gitt stor varmeutstråling.
Snødekke
Kommentar
Dei siste dagane har det vore mykje snøsmelting, og snøgrensa har blitt høgare. Fjella lengst ut mot kysten er snøfrie. På føremiddagen i dag var snøen i solvendte sider svært våt, men skyggesider hadde blitt faste på grunn av kaldare natt-temperatur og stor varmeutstråling. Det er i hovedsak grovkorna smelteomvandla snø, men stadvis er det finare snø med mykje vatn (sirup- og luggeføre).
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
VOLDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1121 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart