9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LUSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Bortsett fra at øverste snølag blir fuktige/våte
Skredaktivitet
Dato
22.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke sett noe ferske. Men har sett noe utløst av varmen i flere himmelretninger. Noen har dratt med seg litt jord, våte løssnøskred str 1. Også mindre deler av skavler har brekt av.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Kommentar
Pent vær. Varmt til topps sol som steiker. Så folk både i bar overkropp og shorts på dagens tur.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekke er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Steder med lite snø tidligere i vinter er frie for snø nå. Snøoverflaten er fuktig i alle himmelretninger for det meste. Det har vært varmt til topps på dag og nattestid. Utstråling av dekke på nettene, gjør at det finnes, noen skare partier og harde (P) partier med hvit snø. Men det er mindre områder. I syd er snøen enda mer preget av varmen og solen, og på tynt dekke synker du ned til bunns her også på ski. Vær obs nærme steiner, det er stor forskjell på hvor råtten snøen er, i forhold til snødybden.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Smørstabtindane baki der
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Steindalsnosi fra vest
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Enda et fra nordlig sektor
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Der sola har stått på synker du enda mer nedi. Råtten snø nærme steiner og der snødekke er tynt. Der synker du til bunns.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fuktig også øverste cm i nordlig sektorer
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Smørstabtindane
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Snødekke i nordlig sektor
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2400 meter.
Kommentar
Pga solen. Kan løsne fra de høyeste fjell tenker jeg pga varm dag.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1800 meter.
Kommentar
Varmen gjør snøen myk i de øverste cm også i skyggesider. Skal noe mer til for å løsne skred her.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
For det meste hard snøoverflate over dette lag, men den myknes utover dagen og da skal det kanskje noe mindre til. Hvis varmen fukter det svake lag kan det løsne naturlig, lite trolig enda.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skitur 1300-1600moh i alle himmelretninger. Snøoverflaten er ulik i sydlig (SØ,S,SV) enn nordlig (V,NV,N,NØ,Ø) sektor, mer smelteformer / vårlig i syd og mer hvit vinterlig i nord. Men den er så og si våt i alle himmelretninger, øverste ca 5cm i nordlig mer i syd, avsluttet tur i 15 tiden. "Råtten" nærme steiner og tynnere dekke i solsider. Finnes kantkorn under harde tykke lag, vanskelig å påvirke. Den myke overflaten kan skli ut i bratt terreng spesielt i sydlige sektorer. Noe opphoping av vann over skarelag, men anser det ikke som et skredproblem. Varmen har kun påvirke øverste lagene og ikke trengt ned å fuktet kanten ennå. Plussgrader til topps og ikke nattefrost, øker faren for skavelfall, samt snøbruene svekkes.
Utvikling
Mye av det samme i dagene fremover. Snødekke vil gradhvis gå over til et mer vårlig dekke. Denne prossess har startet i syd men tar betydelig lengre tid får nordlig får det. På sikt vil trolig varmen trenge ned til svake kantlaget. Men dette er nok ennå en stund til dette skjer. Ligger under harde lag av fokksnø og skare noen steder også.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d(h)h(O)COhdD-MihVdMhM-WLM-WCreated with niViz on 2019-09-17T10:30:45

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1408 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart