6 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. april 2019 kl. 17:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
800 moh
Grense lagdelt snø
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Enkelte drønn/ søkk i snøen på områder med tynt snødekke og delvis råtten snø. Ingen faretegn ellers bortsett fra at det generelt er mye vann i det øvre snølaget som blir hindret i drenering av et underliggende islag. Vått snødekke i alle himmelretninger opp til observert 1400m.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Fortsatte i samme søyle etter ectn19.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 19@15cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd under skare. Ikke antydning til forplantning.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Enkelte plasser er snøoverflaten hardere og dannet flak. Det skal trolig svært mye til for å løse ut noe på dette laget, og jeg vil si det er størst sjans for å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svært våt snøoverflate og stedvis løs slush fører til økende fare for våte løssnøskred utover dagen når snøen varmes opp. Overskyet vær har ført til at snødekket trolig nesten ikke har frosset i natt. Fant ikke det tidligere aktive kantkornlaget ved snøprofil i dag, men den våte snøen har ikke trengt særlig dypt i snødekket som først antatt. Derfor vil en trolig fremdeles kunne ramle borti områder hvor kantkornlaget fremdeles ikke er påvirket av varmen. Men de tynnere områdene hvor en tidligere kunne trigge kantlaget er nå trolig oppbløtet, så det skal trolig enda mer til for å kunne trigge det nå. Snødekket er gjennombløtt opptil ca 1200m. I høyereliggende områder vil trolig kantlaget være mer fremtredende. Under 1500 anses våte løssnøskred som hovedskredproblemet.
Utvikling
Fremdeles varmegrader og lite nattefrost, men trolig en del mer utstråling som gjør at snødekket trolig fryser noe til i overflaten i natt. Det vil tine fort og skredfaren mtp. våte skred vil være økende utover dagen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Her er det for lavt til at nysnø kan regnes med som et skredproblem, og kantlaget er trolig mindre fremtredende i områdene under 1400m. men for høyereliggende omr. vil det trolig stemme godt.
Snøprofil

Lagdeling
12 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]F4DF5De3DOhDe2Dh1.5D-Mih2Wh1.5WC2WiN1.5VECTN19ECTX(1) Sørpe i bunn(2) Lett sammenfrosset beger(3) Mer sammenfrosset(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-07-08T03:38:10

Kommentar
Profil gravd litt høyt oppe i en østvendt leside. Mulig litt vindpåvirket på dette stedet tidligere og derfor kan forklares med noe annerledes oppbygning enn tidligere profiler. Fukt og temp. har selvsagt påvirket de øvre snølagene, men tørr snø et stykke ned i profilen..


Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Sammenfrosset beger
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt. Knekker ved stor belastning nede i tørrere begerkrystalllag under harde kompakte snølag.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Tydelig vannophopning over islag 15 cm ned i snødekket. Under islag 4F fuktig omdannet snø.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1391 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart