Snø observasjon ved Indreeidsdalen infralydanlegg (Sunnmøre/NORDDAL).
Observert av
torehum@svv
Gruppe
SVV-Wyssen
Kildeangivelse
Jeg har sett bilde/webkamera
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. april 2019 kl. 09:12
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
21.04.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Snøskred detektert av infralydanlegg. Sannsynligvis et middels gstort lideskred.

Kommentar
Løsneområde for glideskred markert med gult.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Indreeidsdalen infralydanlegg
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
NORDDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
816 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart