5 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vindstille og veldig varmt. 9 plusgrader her i solen på en slal nordvendt side
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
19.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Hørte nettop at det raste nede i geisdalen. Tipper det kommer til å gå mange flere i løpet av de neste timet

Kommentar
Sør sør vest vend side hvor det raser nå
Snødekke
Kommentar
Overflaten er grovkornet og våt med untak av skyggesider og nordligsektor over ca. 1100 nå. Der er der overflate kanten som dominere her. Den blir nå påvirket av varme lufttemp her. Se profil. Finner også kant 70 cm nede i dekket mellom to skarelag. Dette gir glat brud i lbt men ved max belastning.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
4 - Svært store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Dette er en styg joker i dekket. Trolig vanskelig å påvirke, men hvordan vil meldt temp økning påvirke dette? Hvis de går blir det vemmelig store greier
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Varme og sol påvirker dekket over alt. I alle himmelretninger, men selvsagt mest i solsider. Her er det rimelig å forvente naturlig utløste våte løssnøskred som er skumle grunnet tung snø, selv om de nødvendigvis ikke blir så store. I nord finnes her utbredt overflatekant over ca. 1100 moh. Denne påvirkes av varmluft, men kan ikke avskrives som potensielt problem ennå. Lenger nede i dekket finnes der kant mellom skarelag. Dette ligger dypt men gir glat brud ved kragtig klap i lbt. Går dette kan det blir det svere og meget seriøse greier.
Utvikling
Økning med varslet temp økning. Veldig vanskelig å vite hvor når det roere seg grunnet den dype kant.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Fint varsel
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
martin@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1362 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart