4 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Total snødybde
180 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snøgrense mellom 400 og 800 avhengig av himmelretni og avstand til fjorden. Under 800 tro jeg ikke man finner serlig til lagdeling. Kanskje enkelte plasser i nord på de kaldeste plasser i regionen. Over 800 er dekkey her stort sett smeltefryseskare som følge av solinstråling på dagen og frost på natten. I dag gjør en kald vind fra sø dog at der over 1000 moh ikke var våt dekke med untak av veldig bratt sør. Der finnes lommer av overflatekant i få heng i nord over 1100. Men de er her få og små. Profil i sør her viser små begynnende kant under skaren. Ingen respons i ECT men kom på første klap på LBT.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Veldig usikker på potensialet i denne kanten
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt bærende skare over 800-100 avhengig av himmelretni. Kanten funnes i høyden men trolig vanskelig å påvirke.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1243 
+/- nøyaktighet
13 meter
Laster kart