10 Snø observasjoner ved kvænan (Sør-Troms/TORSKEN).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. april 2019 kl. 16:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det er ikke observert ferske skred på strekningen Sørreisa-Kvænan i dag.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
95 %
Kommentar
Lett yr/snø ila dagen.
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
600 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Det er våt løs snø opp til ca 550moh. Fra 550moh opp til 800moh er det fuktig snødekke. Over 800moh er det kram/tørr snø. Snøoverflaten er myk

Fotograf
morten bie
Copyright
mbie
Himmelretning
SV
Fotograf
morten bie
Copyright
mbie
Himmelretning
SV
Kommentar
Bildene viser snødekket ved ca 750moh
Stabilitetstest
Test
CTE 5@12cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 9@12cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
ECT gir ingen bruddforplantning. Det er et lag med nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen, men det gir ingen bruddforplantning.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 25@26cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Får utslag på ECT på 26 cm fra toppen uten bruddforplantning. Det indikerer at det er flere lag i fokksnøen, men ingen av de gir bruddforplantning ved ECT
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det finnes svake lag i fokksnøen, men de er vanskelig å påvirke.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 600 meter.
Kommentar
De øverste 20-30 cm av snødekket under 600moh er våt. Det er mulig å løse ut våte flakskred i angitt høyde. Terrengfeller i skoggrensen kan være kritisk ved våte flak og løssnøskred.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert ferske skred i fjellene rundt Kvænan. Heller ikke observert skredpå strekningen Sørreisa-Kvænan. Fortsatt temperaturer over 6 grader på dagtid vil bidra til mer fuktighet i snødekket under 600moh. Kan forvente økning i faren for våte flak og løssnøskred under 600moh. Fokksnøen vil stabilisere seg ved gitte temperaturer.
Utvikling
Minusgrader om natten vil stabilisere snødekket under 600moh tidlig på dagen. Temperaturer opp mot 6 plussgrader vil føre til vått snødekke og øke mulighetetn for våte flak og løssnøskred opp til 600moh seint på dagen. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg over 600moh. Det vil ikke danne seg nye svake lag i fokksnøen grunnet lite vind og ingen nedbør.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
8 observert
Stabilitetstest
3 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.3Dd0.5Dc1.5Dd(c)0.5 - 1MCT5 Q2ECTN25ECTN9Created with niViz on 2019-07-23T02:38:59

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
kvænan
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
TORSKEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
907 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart