6 Snø observasjoner ved Sunnmørslauparen (Romsdal/ØRSKOG).
Observert av
torehum@svv
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. april 2019 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Gjelder der sola får tak.
Skredaktivitet
Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Jeg så noen våte løssnøskred i sørvendt terreng, men jeg er usikker på om de hadde gått i dag.
Snødekke
Snødekkehardhet
Skare

Kommentar
Sola tiner snøoverflate, her i vestvendt heng. Effekten er vesentlig større i direkte sørvendte heng.
Kommentar
Rimdannelse om natta. Smelter i solvendte sider på dagen. Dette er vestvendt helning.
Kommentar
Bærende skare i NV-vendt terreng mandag formiddag. Sporene fra i går er frosne. Glasert overflate.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Gjelder mest i solvendt terreng, altså bratt sørvendt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
For det meste bærende skare/snøoverflate der det er vanskelig å påvirke snøpakken i særlig grad. Men sola virker og gir løsere og våtere snø i toppen, særlig i solvendt terreng.
Utvikling
Forholdene vil holde seg så lenge været er noenlunde likt. Spennende å se om det blir mer ustabilt om nattefrosten gir seg.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemte bra.
Notater
Tekst
Store skavler. I seg selv ikke så spesielt, men med mange fok i fjellet er det viktig å være ekstra oppmerksom.

Kommentar
Skavl i østvendt heng
Kommentar
Skavl i østvendt heng
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Sunnmørslauparen
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
ØRSKOG
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1245 
Laster kart