9 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/LØDINGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
4,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Bilde mot N.
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Vått snødekke opp til cirka 400 moh. Over dette var det fuktig helt til toppen på 811 moh. Profilen på 750 visste at gamle laget med overflatekant var begynt å brytes ned av gunstige temperaturer. Fremdeles mye snø igjen i fjellet i sider som ikke får mye sol på seg.
Tester
Test
ECTN 2@10cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
God stabilitet da dette laget var fuktig.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Måtte stor belastning til for å få noe respons fra dette laget. Kornene var så avrundet at jeg er usikker om dette fremdeles er et aktuelt skredproblem.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Har kommet nokk snø i kombinasjon med vind i høyden de siste dagene til at dette kan være et eget skredproblem. Men må høyt, trolig over 800-900 moh, for at det skal være aktuelt.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Kanskje ikke gjeldende i dag, men ved sterk solinnstråling de neste dagene er dette er problem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Usikker om nedsnødd kantkorn er et problem lengre, var ikke aktivt der turen gikk i dag i alle fall. Der solinnstrålingen er sterk vil det kunne gå naturlig utløste skred. Som jeg nevner i skredproblemet nedføyket løs nysnø så er nok dette skredproblemet utbredt i et større område i regionen, men igjen man må trolig over 800-900 moh for at det skal være tørt og lett å løse ut skred på. Basert på ADAM så utgjør dette skredproblemet faregrad 2, men tenker vi ligger på faregrad 1 under 900 moh.
Utvikling
Fortsatt høye temperaturer vil bidra til stabilisering av snødekket, også i høyden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varslet faregrad er for så vidt riktig, men det er et fokksnøproblem i høyden som ikke er tatt med. Mulig fokksnøproblematikken er mer utbredt i indre deler av regionen.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]dDdDCDdDcDcMcMECTN2Created with niViz on 2020-09-20T09:44:51


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
LØDINGEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
765 
+/- nøyaktighet
26 meter
Laster kart