10 Snø observasjoner ved (Hardanger/Kvinnherad).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
15. april 2019 kl. 11:32
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Observerte enkelte mindre våte laussnøskred. Vil anta at det vil gå fleire utover dagen når sola har fått stått på enda lenger. Primært i Ø og S vendte sider, men til dels i tilgrensande eksposisjoner også.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Observerte ein del mindre våte laussnøskred på returen. Vil anta at det er rimeleg å sei at det vil gå 10 eller fleire utover dagen. Har observert den same aktiviteten både fredag og laurdag i helga som var.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Same vêrtype som siste veke. Antydning til å vere litt varmare i lufta. Kan føre til meir opptinning/tidlegare på dag i solvendte sider.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Snøgrense
850 moh
Grense lagdelt snø
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Mest snø i NV-N-NØ sider. Betrakteleg mindre i sørvendte sider. Snødekket består i stor grad av smelteomvandla gjenfrosen snø/islag med litt lausare og fuktigare smelteformer mot bakken. Knallhard skare frå morgonen av, men øvste del mjuknar opp i austvendte og sørvendte sider. Noko lunde samanhengande skiføre frå om lag 850 moh, men særs varierande mtp eksposisjon. Snødekket har generelt gode bindinger, og eg finner ingen teikn til kantkorn i den høgda og eksposisjonane eg har oppholdt meg i dag. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er faremomentet.

Fotograf
Cato Leganger
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Mot nord-nordaust. Gygrastolen sjåast til høgre.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Nipeskar. Nord-nordvest vendt side. Skiføre frå ca det skaret går ned mot Myrdalsvatnet. Knallhard skare heile vegen trass i at sola har stått på nokre timar i toppen.
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Kommentar
Mot aust. Hestabotnpynten og Juklavasstinden frå venstre mot høgre.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
S
Kommentar
Mot søraust. Samanhengande skiføre frå Omnatind og ned i Øvre Myrdal. Vert flott sløsj-føre når sola varmar meir utover veka. Omnatind til høgre - Bjørndalstindane og Juklavasskruna til venstre (delvis i skuggen- nordvendt).
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Kommentar
Mot sør. Melderskin midt i biletet. Toppen av Omnatind i venstre biletkant.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren er primært forbunde med våte laussnøskred. Det er mange oppstikkande steinar, så konsekvensane kan verte store nok. Str 1 skred er å forventa.
Utvikling
Vil holde seg stabilt, men varmare luft vil potensielt føre større skredaog mogleg i fleire overlappande eksposisjonar.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Eg har ikkje observert kantkorn der eg har vore i dag - om lag 1100-1200 moh i NØ og N. Mogleg det kan finnes i indre del av regionen og/eller høgare oppe, men eg hsr ingen teikn på det per no.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]M2 - 10Wi(h)Dh10W(1) Oppvarma av sola.(1)GNDCreated with niViz on 2020-08-13T06:58:06Copyright
CatoLeganger@obskorps
Kommentar
Snøprofil tatt i nord-austleg side på om lag 1100 meters høgde. Eg tok også ein profil i nordvendt side på om lag 950 meters høgde. Den hadde same lagdeling med lausare smelteformer mot bakken med knallhard is/skare over. Inge smelting i toppen.
Notater
Tekst
Redigere obsen når eg kjem heim, men det viktigaste er nemnt. Ikkje noko spesielt å føya til. Varsel stemmer med det eg har observert i dag i denne delen av regionen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Kvinnherad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1084 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart