5 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Fjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
240 cm
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Soloppvarming av snøen på høyfjellet over 1000 m, har i det foreløpig kalde været begrenset seg til der innstrålingsvinkel er optimal. Utover det har ikke oppfuktning gått dypere enn skarelag. Fortsatt noe tørrsnø øverst i skyggefulle leheng. Tørrsnø under solskare er stort sett fast, men noen steder pulvertørret med små kantkorn. Bratte solhellinger går mot grovkorna. Noen ferske våte løssnøskred og et par sigesprekker observert i oppstryn.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1600 Ø. 35 cm 1F - P over 5 cm smelt/frys over tjukt kantkornlag som ikke lar seg påvirke innenfor skala.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 25@12cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
1650NV. Bryter i løst lag F 5cm utørket pulversnø med noe små kantkorn under skarelag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fortsatt tørrsnø og kantkorn i høyden, men har ikke observert noe som kvalifiserer som skredproblem, utover forutsigbare våtsnøskred.
Utvikling
Udramatisk overgang mot vårsnø i høyden. Obs skavlbrudd.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Fjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1664 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart