7 Snø observasjoner ved Rosendal (Hardanger/Kvinnherad).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. april 2019 kl. 15:19
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Våte laussnøskred av str. 1 er observert.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Nedre høgde for skredproblemet er avhengig av kor du er i regionen. I nordvendte sider ligger det potensielt ned mot 7-800 moh.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
0 %
Kommentar
Framleis same vêrtype som har prega området den siste veka.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snødekket har tilsynelatande gode bindinger i alle heng, men i solvendte (S-SØ) heng er det fare for våte laussnøskred når sola har stått på lenge nok. Har observert ein del størrelse 1 skred i disse eksposisjonane. Det ligger noko lunde samanhengande skiføre frå ca 900 moh og oppover, men det er ein del variasjoner i regionen. Det er mest snø i NØ-N-NV sider. Mildvêret som har prega vinteren i syklusar har ført til ein solid base av samanfrosne smelteformer. Eg har vore ute på tur dei to siste dagane, høvesvis til Omnatind og Ingahogg i Hardanger og det har vore knallhard skare frå 7-800 moh og opp til 1300 moh. Det mjuknar som nemnt opp i solvendte sider, men mtp temperaturen og den kalde trekken, går det ein del tid før det vert ”slusj”. I utgangspunktet kan det ha lege til rette for danning av kantkorn, men eg har ikkje observert det enda. Eg skal ut på obstur i morgon, måndag, med mål om å stadfeste/avkrefte dette. Snødjupna er varierande. I enkelte leformasjoner mot nord er det potensielt nokre meter me
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabilt snødekke. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er rådande skredproblem. Størrelse 1 skred er å forvente.
Utvikling
Det er meldt høgare temperatur utover komande veke og mot påskehelga. Faren for fleire våte laussnøskred, og i andre eksposisjonar enn det som er meldt kan vere eit resultat.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer. Det er liten endring dei siste dagane.
Notater
Tekst
Sjå observasjon frå meg på fredag mtp bilete frå området. Eg satsar på å komme meg opp i høgda for å sjå etter utvikling av kantkorn i morgon, måndag. Leverer full obs i løpet av dagen då.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Rosendal
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Kvinnherad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
77 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart