8 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/SORTLAND).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Under 300 MOH er snødekket vått.
Skredaktivitet
Dato
13.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Hagl
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Regn opp til cirka 500moh. Hagl over dette. Moderat snøfokk da det var litt styrke i kastene.

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Mot V.
Snødekke
Total snødybde
165 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket vått opp til cirka 350. På 400moh er øverste 20cm fuktig og på 550moh er øverste 10 fuktig. Fant ingen tegn til overflatekanten i dag. Fikk utslag i samme kantkornlag som på tirsdagen (09.04), men dette ligger under tykt skarelag. Lett til moderat snøfokk over 500moh.

Himmelretning
N
Himmelretning
S
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Kan løses ut i brattheng der det ligger løs våt snø over et glatt skarelag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lav faregrad der turen gikk i dag. Kantkornlaget er fremdeles skjermet fra mildværet som har vært de siste dagene da det ligger så langt ned i snødekket, og er beskyttet av et tykt skarelag. Eneste aktive problemet var mye vann i snødekket under 300moh. Resten blir bare synsing, men overflatekanten kan nok finnes enda høyere der mildværet ikke har nådd, og kan nå ligge under tykkere flak da det har kommet snø i kombinasjonen med vind de siste 2 dagene.
Utvikling
Ved fortsatt milde temperaturer vil de ferske flakene stabiliseres raskere.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]Ohe1.5Ohe0.5OhdddOhMdMCreated with niViz on 2020-11-29T02:58:32

Kommentar
Profil tatt på 550 moh i N.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
SORTLAND
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
435 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart