6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Observert av
jostein@nve
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
12. april 2019 kl. 14:58
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
12.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Fint ver. Kaldt. Varmt i sola, men kun smelting av snø i sydvendte bakkar. Ikkje på flatmark
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard

Copyright
jostein@nve
Copyright
jostein@nve
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Tenkjer at våte skred ikkje vert så store at det er eit reelt problem. Skred på kant har vist seg å kunne bli store, men det eg finn i dag tilseier str 2
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold, men har ikkje god nok oversikt over kantkornproblem til å vere heilt sikker
Utvikling
Stabilt fram til temperaturen aukar
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1320 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart