8 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 4mm store rimkrystaller på snøoverflata over 1100moh i NV-N-NØ vendte heng. Ligg på ein tynn mildværsskare. Bortsett frå dette er det ingen fareteikn.
Ingen faretegn observert
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kun rim på snøoverflata

Copyright
Sander@ObsKorps
Kommentar
Rim
Copyright
Sander@ObsKorps
Kommentar
4mm rimkrystallar på snøoverflata i NV-N-NØ vendte heng.
Skredaktivitet
Dato
12.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,20 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Kaldt, klart og lite vind dei siste dagane.

Copyright
Sander@ObsKorps
Copyright
Sander@ObsKorps
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snøen ligg ned til ca 300moh i N sider og ca til 500moh i S sider i Sogndal. Ulik hardheit og fuktigheit på snøoverflata alt etter solinnstråling og høgde over havet. Over 900moh er snøoverflata stort sett av skare eller vindpakka hard. Bortsett ifrå solvendte sider på dagtid og i skjerma nordleg sektor har den gamle fokksnøen vorte omdanna til kantkorn

Kommentar
Smelt-fryseskare der sola ikkje tar.
Kommentar
Nokre små mjuke dyner av finkorna og kantkorna snø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Kan også løysa ut str 3 skred, men det har mindre utbredelse enn «få», derfor ikkje fg 2.
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
12 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1.5DOhDe2Dh(e)DOhDd0.5DOhDz1DOhDg4D(1) Innblanda smelteformer og nokre små kantkorn(1)GNDCreated with niViz on 2019-12-09T01:52:31

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1241 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart