6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
12.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Fleire våte laussnøskred i solvendte sider
Værobservasjon
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Klart i dag, som det har vore ei stund no. Varmt om dagen og kaldt om natta. Gode forhold for danning av kant i snødekket og rim i skyggesider.

Copyright
ToreM@SVV
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
350 moh
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Der sola får tak blir det fort fuktig snø, men i områder der sola ikkje får tak er det fleire cm med kant øverst i snødekket med tynn til ingen skare. Under 800 moh. har snøen vorte varma og fryst til slik at den er vesentlig hardare enn høgare opp.

Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
Gaupne nede til høgre og Hurrungane i bakgrunn
Copyright
ToreM@SVV
Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
Bilde tatt frå Gråmerri mot Hest
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfara virker i stor grad å være styrt av soloppvarming og i områder der sola ikkje får tak er det tørrsnø. I snøprofil fant eg ei lita lomme med små kantkorn, men då under ei veldig hard (k) smeltepakke. Lomma med kantkorn var for liten til å vere eit problem i dette konkrete tilfelle, men er usikker kor stort omfang ein kan finne det.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
Fant eit lite område der det er danna små kantkorn i ei lomme under tjukt skarelag. Virker ikkje å være stor utbredelse, men kan tenkast at det finst fleire stader
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1261 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart