10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/SORTLAND).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen faretegn i turområdet i dag.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
10.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Ser ut som det har gått noen små solutløste skred i løpet av dagen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
0 %

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Ganske OK vær.
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Overflaten består av løs ubundet snø med begynnende kant. Lengre ned i snødekket er det bundet snø av forskjellige hardheter. I forbindelse med begge skarelagene er det kantkorn (se profil). Det øverste laget viste ingen tegn til aktivitet på lille blokk og ECT. Tildels mye snø i fjellet. Målte på det meste 3 meter.

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Ellers mye snø i fjellet. Her ser man snøfordeling i N-NV vendt fjell.
Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Slik ser overflaten ut over store deler av fjellet. Noen få plasser ligger dette laget nedføyket.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Ingen utslag på ECT. Kantkornlaget ligger nok litt dypt (1m) og med mye hard snø over seg.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Kommentar
Dette fant jeg på med testene i dag.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Ikke aktuelt skredproblem der jeg gikk, men vil tro at det finnes plasser i regionen der dette laget er nedføyket/nedsnødd og kan utløses skred på.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold i dag. Det vil trolig finnes plasser der det ligger flak oppå overflatekant, og der vil det være lett å løse ut skred. De vil trolig ikke bli så store da det ikke flakene er store heller. Kantkornet lengre ned i snødekket er godt skjermet, så skal mye til å påvirke dette. Ellers så er det å forvente noen solutløste løssnøskred i sørlig sektor.
Utvikling
Ligger mye løst i overflaten som kan transporteres på, så får vi mer vind på snødekket vil det bygges flak.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer godt overens med det jeg tenker.
Snøprofil

Lagdeling
14 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]OhDhDOhDe1.5DOhDdDdDOhDe0.5DOhDdDdDdDa(e)0.5DCreated with niViz on 2020-09-20T10:36:54


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
SORTLAND
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
546 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart